יום ה', כ’ בניסן תשע”ט
דף הבית אני מאמין דבר המנהלת חדר מורים יצירת קשר
מערכת צלצולים

8:00-9:00 שיעור 1- תפילה ושיח שחרית 9:00-9:45 שיעור 2 9:45-10:00 - הפסקת חצר 10:00-10:15- הפסקת אוכל 10:15-11:00- שיעור 3 11:00-11:45- שיעור 4 11:45-12:00- הפסקה 12:00-12:45- שיעור 5 12:45-13:30- שיעור 6 13:30-13:35- הפסקת התרעננות במרחב הכיתתי 13:35-14:20- שיעור 7